rpwik.tychy.pl > O nas > Podstawowe informacje > Trochę historii
Trochę historii...

 

Do 1939 r. budowa i eksploatacja wodociągów leżała w gestii Państwowych Zakładów Wodociągowych na Górnym Śląsku. Działalność tę przejęło w 1951 r. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach.   Ono też z dniem 01.01.1976 r., przejęło 18 powiatowych i miejskich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
W ten sposób powstał Zakład nr 4 w Tychach. 01.08.1991 r. nastąpił podział WPWiK i Zakład nr 4 stał się samodzielnym przedsiębiorstwem, o nazwie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Przez blisko 20 lat (1976-1994) RPWiK działało na obszarze 14 miast i gmin: Tychy, Mikołów, Łaziska, Orzesze, Suszec, Kobiór, Pszczyna, Bojszowy, Miedźna, Brzeszcze, Goczałkowice, Czechowice-Dziedzice, Lędziny i Bieruń. Z biegiem czasu jednak poszczególne miasta wyrażały chęć posiadania własnych służb wod.-kan. I tak: w roku 1998 odłączył się Mikołów, dwa lata później tj. 1.02.2000 r. oczyszczalnię ścieków w Urbanowicach przekazano Tychom.  Również  w  roku  2000  odłączyły  się:  Pszczyna,  Goczałkowice  i Suszec. 01.01.2002 r. miejscową oczyszczalnię ścieków przejęły Łaziska. Ostatnia roszada nastąpiła 01.12.2003 r., kiedy to oczyszczalnię ścieków przejęły Brzeszcze. W wyniku, toczącego się od 06.03.1999 r. postępowania naprawczego, 22.10.2003 r. złożono wojewodzie śląskiemu komplet dokumentacji w celu przeprowadzenia procesu prywatyzacji przedsiębiorstwa. 03.11.2003 r. wojewoda śląski wystąpił do ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o komercjalizację RPWiK. 18.05.2004 r. Minister Jacek Socha podpisał akt komercjalizacji, przekształcając RPWiK w spółkę akcyjną, której jedynym akcjonariuszem został Skarb Państwa. Kapitał zakładowy Spółki dzielił się na 7.000.000 akcji imiennych, o wartości nominalnej 10 zł każda. Od 01.12.2004 r. RPWiK działa jako Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna (nr KRS 0000219629).

 

W dniu 18 października 2007 r. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa a miastem Tychy, zawarto umowę nieodpłatnego przeniesienia własności akcji. Działając na mocy art.4a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., nr 171, poz. 1397 z późn. zm.), Skarb Państwa przeniósł nieodpłatnie na rzecz miasta Tychy 5.950.000 szt. akcji RPWiK Tychy S.A., stanowiących 85% wszystkich akcji Spółki. Pozostała pula 15% (tj. 1.050.000 szt. akcji, o łącznej wartości nominalnej 10.500.000 zł) przeznaczona została dla uprawnionych pracowników.

 

Ostatecznie w gestii Skarbu Państwa pozostało 2.606 akcji, czyli 0,04%  całego  kapitału  zakładowego  Spółki. Natomiast,  w dniu 10 maja 2010 roku, Gmina Tychy podpisała umowy nieodpłatnego przeniesienia własności akcji, z pozostałymi gminami, na terenie których RPWiK Tychy S.A. świadczyło swoje usługi.

 

19 sierpnia 2010 roku MSP podpisało umowę z Gminą Tychy o nieodpłatnym przekazaniu na jej rzecz swojego pakietu akcji (0,04% kapitału zakładowego). Wówczas to struktura własnościowa Spółki przedstawiała się następująco (wg ilości posiadanych akcji): Tychy - 2.566.355 akcji (36,66% kapitału zakładowego), pracownicy - 1.047.394 (14,96%), Orzesze - 557.141 (7,96%), Bieruń - 519.328 (7,42%), Łaziska Górne - 454.407 (6,49%), Wyry - 438.088 (6,26%), Czechowice-Dziedzice - 428.977 (6,13%), Brzeszcze - 345.605 (4,94%), Lędziny - 300.178 (4,29%), Bojszowy - 206.589 (2,95%) i Kobiór - 135.938 (1,94%).

 

6 sierpnia 2013 roku,  Walne Zgromadzenie  Spółki  podjęło   uchwałę   zatwierdzającą   plan  podziału  RPWiK  Tychy  S.A.,  poprzez  wydzielenie,  w  drodze przeniesienia,  części  majątku  Spółki do  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji     Sp. z o.o.  w Czechowicach -Dziedzicach. W dniu 11 października 2013 roku, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód dokonał stosownych wpisów do KRS, sankcjonujących decyzje wynikające z planu podziału Spółki. Z tą datą wszystkie akcje Gminy Czechowice-Dziedzice zostały unicestwione, a kapitał zakładowy RPWiK Tychy S.A. został stosownie obniżony i wynosi dzisiaj 65.710.230,00 zł. Tym samym z grona właścicieli Spółki wystąpiła gmina Czechowice-Dziedzice, zmieniając stosownie udział pozostałych w Spółce podmiotów.

ODWIEDZIŁO NAS: 5577 OSÓB